Şair Eşref’ten gelsin bu sefer de.

Bizdeki san’atı taklîd edemez avrupalı.
Sanma âheng-i umûmîye bu hey’et kapılır;
Milletin ağzı açıldıkça kilit vurmak için
Bâb-ı âli’de ne san’atlı anahtar yapılır!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *